Inseminering

Inseminering og betingelser

Inseminering hos Lollands Varmblod

Alle hopper der tilføres Lollands Varmblods hingste, kan opstaldes på Lollands Varmblods ejendom, efter aftale med Kaj Olesen.

Opstaldningen sker for ejerens regning og risiko. Lollands Varmblod fra­skriver sig alt ansvar i tilfælde af skader, ulykker eller lign. Dyrlæge bliver rekvireret efter aftale med hoppeejeren, dog med den undtagelse, at dyrlæge bliver tilkaldt for ejers regning ved akut sygdom.

Når hopperne er opstaldet hos Lollands Varmblod, er inseminering med frisk sæd ikke forbundet med yderligere omkostninger.

Ved inseminering med frossen sæd betales ALLE omkostninger af HOPPEEJER.

Betalingsbetingelser

1. rate forfalder ved første inseminering. 2. rate forfalder 70 dage efter, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsundersøgelse. Det er hoppeejers pligt at meddele Lollands Varmblod, hvis ikke hoppen er drægtig.

PS. ”Nye avlere” skal være opmærksom på, at hvis hoppen ikke bliver drægtig i 1. insemineringsperiode kan hoppen insemineres igen uden at man skal betale endnu en 1. rate. (1. rate er et engangsbeløb). Dette gælder for indeværende bedækningssæson.

Til alle priser skal lægges pris for bedækningsattest samt moms.

Sædbokse skal returneres.

Opstaldningspris pr. dag 100,- kr. + moms.

Hopper der bliver insemineret første gang efter 15. juli og ikke bliver drægtige, får første rate overført til næste år.

Transportsæd

Ønskes hoppen insemineret hjemme, kan kølesæd tilsendes eller afhentes efter nærmere aftale.

Levering til Jylland samme dag. Afhentning i Århus eller Taulov.

Transportsæd kan bestilles:
Mandag, onsdag og fredag mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon +45 42198649

FORRETNINGSBETINGELSER FOR TRANSPORTSÆD
Alle omkostninger dvs. insemineringsomkostningerne og fragt betales af hoppeejer.

Payment info for customers outside Denmark:

IBAN nr.: DK3250670002405482
Swift/BIC: JYBADKKK

Priser

Preussentanz: Føres med via kølesæd og fersk sæd.
1. rate 4.000 kr. + moms og attest (forfalder ved inseminering).
2. rate 4.000 kr. + moms (forfalder efter 70 dages drægtighed, såfremt der ikke foreligger en negativ dyrlægeattest).

Preussen Party: Preussen Party er udstationeret i Tyskland i 2024.
Til rådighed for et begrænset antal hopper i DK, Kontakt Lollands Varmblod.
1. rate 4.000 kr. + moms og attest (forfalder ved inseminering).
2. rate 4.000 kr. + moms (forfalder efter 70 dages drægtighed, såfremt der ikke foreligger en negativ dyrlægeattest).

Preussen-Wind og E.H. Schwadroneur føres via frostsæd.

Preussen-Wind: 5.000 kr. + moms og attest.

E.H. Schwadroneur: 10.000 kr. + moms og attest.

Inseminering og betingelser